Az épület és környezete

A IKSZT Kézikönyv wikiből


Az IKSZT lelke az előtér. Az előtérben lehetőleg működjön egy kávézó, teázó – akár vállalkozói alapon, akár általunk működtetve, önköltségi árakkal. Az a legideálisabb, ha itt található a könyvtári vagy az információs egység (az ifjúsági információs iroda, az eMagyarország pont) és az internetbe bekötött számítógépek. Az előtérben szabadon szervezhetők olyan beszélgetések is, amelyekbe való bekapcsolódás kifejezetten kívánatos. Az előtérnek legyen része egy olyan információs pult (asztal, szekrény, polcrendszer vagy bármi más) ahol a legnépszerűbb, avagy a legfontosabb nyomtatott információs anyagok egyszerűen elérhetők és bárki által kézbe vehetők; elsősorban a helyi önkormányzat hirdetményeire, rendeleteire, azok előzetes anyagaira, a megyei, a regionális és/vagy országos pályázati kiírásokra gondolunk. Az előtér az IKSZT keretében alkalmazott szakember munkahelye is. Nincs értelme őt egy irodába eldugni akkor, ha munkája éppen a helyi emberekért létjogosult. A munkahelyét/íróasztalát övező pultrendszerben kényelmesen elfér iratanyaga és az általa használt számítógép; állandó jelenléte azt sugallja, hogy ő maga személyesen bárki rendelkezésére áll.

A ’80-as évek elején történtek már kezdeményezések a művelődési otthonok „nyitott ház”-as kísérletei időszakában arra, hogy a népművelőt irodájából kiemelve az intézmény intenzív, különféle tevékenység-lehetőségekkel bővített előtereibe helyezzék. A kísérleti időszak finanszírozásának multával ez sok esetben az ügyeletesként beosztott népművelőre egyszerűsödött, nem egy esetben portási üvegkalickába zárva őt. Esetünkben természetesen nem erről az elszeparált állapotról, hanem éppen arról van szó, hogy a betérőkkel szóba elegyedve, az ott kialakuló fecsegések, beszélgetések részeseként végezze munkáját, azonnal válaszolva a felvetődött kérdésekre, avagy később az így és ekkor érzékelt kívánalmakra alapozott szakmai folyamatokat indítson, mintegy reagálva a hallottakra. Az IKSZT előterében (mondhatnánk: erőtérében) való foglalkoztatottsága tehát természetes kell, hogy legyen.

Az IKSZT-ben jó ha van néhány olyan kisebb helyiség (klubszoba), amelyekben másoktól, a más iránt érdeklődőktől való elkülönített tevékenység megszervezhető. Nem kell, hogy részletezzük a különféle baráti társaságok, klubok, szakmai összejövetelek, szakkörök, próbák, képzések, tanulókörök stb. érdekében létrehozott, 30-40 m²-es helyiségek szükségességét; az viszont egyértelmű kell legyen, hogy ezek nélkül az IKSZT működtetése nehezen szervezhető meg. Darabszámuk nem meghatározó, de jó, ha a párhuzamos foglalkoztatottságot biztosítandó legalább kettő van belőlük.

Szerencsés, ha az IKSZT rendelkezik olyan nagyteremmel, amelyben a kulturális hiánypótlás alkalmai megteremthetők, és amelyekben a helyi közélet nagyobb létszámot kívánó rendezvényei is megszervezhetők. A nagyterem (a szükséges infrastruktúrával, a színpaddal, az öltözőkkel) a helyi amatőrök próba- és előadótere, az ismeretterjesztő előadások, és a településen igényelt egyéb tevékenységek (bálok, óvodai, iskolai ünnepségek, választási és egyéb politikai gyűlések, véradás, tüdőszűrés stb. alkalmainak) természetes színtere. Alapterülete a kisebb létszámú megbeszélésekre mobil falakkal, paravánokkal szűkíthető lehet, avagy a népművelő szakma „nyitott házas” kísérleteiben már évtizede kipróbált, és a nyugat-európai gyakorlatban el is terjedt mozgó műhelyszekrényekkel többcélúvá is tehető.

Különleges kívánalmat teljesíthet az új intézmény akkor, amikor a helyi hagyományok szerinti termékek és áruféleségek megvásárolására ad lehetőséget, vagy ha turisztikai információs pontot működtet. Az utóbbi esetben nemcsak a látnivalókat ajánlhatja a betérőknek, hanem szállásajánlatokat is adhat, különösen, ha ezeket éppen az IKSZT szervezi fejlesztőmunkája részeként. A korábban említett információs pult e célokat is szolgálhatja. Egyáltalán: minél több, egymást nem zavaró funkciót társítunk egy-egy térrészbe, annál gazdaságosabban működtethető, és a bármiféle résztvevők, igénybevevők számára annál kellemesebb a kialakuló IKSZT.

Nem felejthető: ha mozgás, ha élet van benne, ha abban a legkülönfélébb igények kielégítésére jelennek meg a helybéliek vagy a távolról érkezők, annál érdekesebb és izgalmasabb, annál inkább látogatják azt –és ha látogatják, akkor már szóba is elegyednek, beszélgetnek, vitatkoznak is egymással; ez pedig feladatot, munkát eredményez a helyben alkalmazott szakember számára. Munkát, ami az ott élő emberek számára fontos.