Az IKSZT rendeletben rögzített épített és eszköz infrastruktúrája – Összefoglalás

A IKSZT Kézikönyv wikiből

A kézikönyvünkben már többször hivatkozott IKSZT rendelet részletesen rögzíti, hogy egy IKSZT-típusú közösségi háznak milyen helyiségekkel és azokban milyen eszközökkel kell rendelkeznie. A beruházási pályázatok időszakában mindegyikünknek részletesen meg kellett ismernie e rendelkezéseket, hiszen az azoknak való megfelelés kötelező volt, eltérés esetén a támogatási kérelmet „formai okokra” hivatkozva elutasították.

Kérdésként merülhet fel: ha csak akkor kaphattak támogatást a beruházni szándékozók, ha betartottak minden, az infrastruktúrára vonatkozó szabályt, akkor miért szólunk e kézikönyv hasábjain erről. Válaszaink az alábbiak.

  • A támogatási kérelmek beadása óta eltelt időben elfelejthettük e rendelkezéseket. Beruházás előtt állva azért érdemes áttekinteni ezeket, nehogy abba a hibába essünk, hogy a felújítás során olyan változtatásokra adunk engedélyt a kivitelezőnek, amelyek következtében nem fogunk majd megfelelni a rendeletben foglaltaknak. (Itt jegyezzük meg: minden olyan esetben, amikor el kívánunk térni a támogatási kérelmünkben szereplő tervektől, erre kérjünk írásbeli jóváhagyást a területileg illetékes MVH-tól. Beruházásunk tervektől eltérő részének megvalósítását pedig kizárólag az MVH válaszának megérkezését követően – és persze annak megfelelően – kezdjük meg.)
  • A rendelet eszközökre vonatkozó rendelkezései is fontosak. Elképzelhető ugyanis, hogy támogatási kérelmünk beadásakor azért nem kértünk támogatása valamely kötelező eszköz megvásárlására, mert azzal már rendelkezett szervezetünk, de az adott eszköz azóta elromlott, amortizálódott. Lényeges hogy tudjuk: ebben az esetben saját erőből vagy egyéb támogatásból be kell szereznünk az adott kötelező eszközt.
  • A rendeletben foglaltak ismerete azonban a beruházást követően, közösségi házunk működtetése során is fontos: a fenntartási időszak teljes időtartama alatt megtalálhatók kell, hogy legyenek IKSZT típusú közösségi házunkban a rendeletben előírtaknak megfelelő helyiségek, illetve eszközök.