Európai ifjúsági információs charta

A IKSZT Kézikönyv wikiből

Bevezetés

Egy egyre sokrétűbbé váló társadalomban, az ifjúsági információ és tanácsadás fontosabb szerepet játszik, mint valaha a fiatalok felnőtté válásának folyamatában. Az információ és tanácsadás segíthet a fiataloknak, hogy hivatásbeli és személyes törekvéseiket megvalósítsák, és támogatja, hogy a társadalom életében, mint felelős állampolgárok vegyenek részt. Az információknak szélesíteniük kell a fiatalok által elérhető választási lehetőségeket, autonómiájuk gyakorlásának előmozdítását, elősegíteni mobilitásukat és segíteni abban, hogy Európa mindennapi életük részévé váljon.

A demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása magában foglalja a fiataloknak azt a jogát, hogy rendelkezzenek minden kérdésben teljes, érthető és hiteles információkkal az általuk kifejezett kérésekben és szükségletekben, megadva a legszélesebb körű választási lehetőségeket diszkrimináció nélkül, és ideológiai vagy más jellegű befolyásolástól mentesen.

Ezt az információhoz való jogot elismeri az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Gyermekek Jogainak Nemzetközi Konvenciója, az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelmének Európai Konvenciója és az Európa Tanács R(90)7. számú ajánlása a fiataloknak nyújtandó információról és tanácsadásról.

Alapelvek

A következő alapelvek útmutatások az ifjúsági információs szolgálatok<ref name="ftn12">Ebben a Kartában az "ifjúsági információs szolgálatok" kifejezés azokat a szolgálatokat foglalja magában, amelyek összekapcsolják az információt a tanácsadással és támogatással.</ref> számára, amelyek segítik az ifjúsági információhoz való jogának garantálását:

 1. Az információs szolgálatoknak nyitottnak kell lenniük kivétel nélkül minden fiatal számára.
 2. Az információs szolgálatok arra törekszenek, hogy minden fiatal számára biztosítsák az egyenlő hozzáférhetőséget az információhoz, tekintet nélkül helyzetükre, lakóhelyükre, társadalmi helyzetükre.
 3. A nyújtott információknak kizárólag az igénybevevő által kinyilvánított kérésen vagy szükségleten kell alapulniuk, és függetlennek kell lenni mindenféle más érdektől és érdekeltségtől. Fel kell ölelni a fiatalokat érintő összes témakört.
 4. Minden felhasználót, mint önálló személyiséget kell elfogadni, és a válasznak igazodnia kell az igényhez.
 5. Az információs szolgálatokhoz szabadon hozzá lehet férni (nincs szükség megbeszélt időpontra).
 6. Az információ és tanácsadás módja tiszteletben tartja a felhasználó bizalmát és anonimitását.
 7. Az információk ingyenesek.
 8. A nyújtott információ teljes, pártatlan, pontos, gyakorlati és naprakész.
 9. Az információt professzionális módon nyújtják az erre a célra kiképzett munkatársak.
 10. Minden erőfeszítést meg kell tenni az információk objektivitásának biztosítására a felhasznált források pluralitásán keresztül.
 11. A közzétett információknak függetleneknek, és mindennemű ideológiai, politikai vagy gazdasági érdektől menteseknek kell lenniük.
 12. Szponzorálás vagy fizetett hirdetés igénybevételénél tiszteletben kell tartani a szolgálat és az információk függetlenségét.