Hogyan szervezzünk és vezessünk nyilvános gyűléseket?

A IKSZT Kézikönyv wikiből

Forrás: Parola 1996/4.

Hiába fontos a cél, hiába választjuk meg jól a témát a gyűléshez, ha az eredményt lerontja vagy a rossz szervezés vagy a gyenge levezetés, ami sokszor előfordul helyi kezdeményezések esetében.

A szervezés és levezetés legfőbb szabályai a következők:

Előre gondolkodás

 • Tisztán kell előre látnunk.
 • Miért tartunk gyűlést;
 • Kire irányul, kit akarunk megcélozni;
 • Mit akarunk elérni
 • Mi a cél?
 • A legfontosabb problémák felderítése?
 • Cselekvési terv kialakítása és jóváhagyása?
 • Kampány beindítása, tudatosság fokozása?
 • Helyi önkormányzat, más szervezetek képviselőinek bevonása?
 • Éves közgyűlés? stb.

A hely megválasztása

 • Terem mérete (ne legyen sem túl nagy, sem túl kicsi)
 • Vendéglátó-ipari egységben levő terem veszélye (italfogyasztás, „kibemászkálás”)
 • Fél órával hosszabb időre foglaljuk le a termet, hogy maradjon idő beszélgetni, és nem jó, ha „kidobnak”

Az időpont megválasztása

 • Egybeesések elkerülése (népszerű TV-sorozat, helyi események, hagyományos ünnepek, önkormányzati ülés)
 • Megfelelő kezdési időpont (nem korai, nem kései)
 • Péntek este és hétvége elkerülése

Előkészítés és szervezés

 • A gyűlés meghirdetése
 • szórólap minden tagnak / minden lakásba,
 • helyi újságokban, médiában.
 • A meghirdetés időzítése (5–7 nappal az eseményt megelőzően).
 • A levezető személyének megválasztása
 • iránta megnyilvánuló bizalom
 • jártasság ülések levezetésében
 • érthető, hangos beszéd
 • humorérzék
 • A levezető feladatai
 • az ülés megnyitása,
 • a cél ismertetése,
 • a hozzászólók bemutatása,
 • a feltett kérdésekre a válaszadók felkérése,
 • a beszédek hosszúságának ellenőrzése,
 • a szó megadása a élénkebbeknek is,
 • az ülés folyamatának mederben tartása,
 • a konfliktusok kibontakozásának megállítása,
 • az ülés összegezése és bezárása.
 • Egyéb szónokokra vonatkozó szabályok:
 • csak az üljön az elülső asztalnál, akinek valóban szerepe van
 • nem feltétlenül kell a pódiumot használni, lehet informálisan is üldögélni
 • tanácsadók, hivatalnokok, külső meghívottak oldalt üljenek
 • mikrofont csak akkor használjunk, ha elengedhetetlen (a hangerő hatalma + a technika ördöge)
 • Az előkészítő ülés szervezése: egyéb írásos anyagok készítése, az üléseken való elhelyezése.

Az ülés levezetése és ellenőrzése

 • A termet időben nyittassuk ki, helyezzünk ki egyéb anyagokat, szórólapokat nézegetni.
 • A gyűlés kezdeti szakasza:
 • a figyelem erősségének kihasználása,
 • a célok pontos elmagyarázása.
 • A gyűlés középső szakasza:
 • a káoszt el kell kerülni,
 • minden kérdés jusson el az elnökséghez,
 • minden szó hallható legyen mindenkinek,
 • az elől ülő, előre beszélő emberek szavait ismételjük meg,
 • a felmerülő egyéni ügyeket utóbb személyesen beszéljük meg,
 • vegyük figyelembe a hallgatóság soraiból érkező javaslatokat,
 • ne engedjük eluralkodni a szaktanácsadókat – ez a mi gyűlésünk. (Győződjünk meg arról, hogy azt fogják mondani, amit elvárunk tőlük.)
 • láttassuk saját lelkesedésünket és meggyőződésünket,
 • figyeljünk az érdeklődés csökkenésére utaló jelekre (másfél-két óráig tart a figyelem) jó a vizuális segédanyag (film stb.) de ne túl sokat!
 • A gyűlés vége:
 • össze kell foglalni, átismételni a legfontosabb pontokat és a leendő lépéseket,
 • ha az emberek már kezdenek elszállingózni, addig térjünk rá az összefoglalóra, amíg még sokan vannak, a „csúcson” fejezzük be, és ne a leszálló szakaszban,
 • álljunk az ülés után a korábban szólni nem merők rendelkezésére. (Legyen világos, hogy az ülés után hol lehet információt szerezni.)
 • ha szükséges, állapodjunk meg a következő ülés tervezett időpontjában,
 • állapodjunk meg abban, ki ad hírt a sajtónak.

A gyűlés után

 • Értékelés: jól ment a gyűlés? Miért nem ment jól? (Világos célok hiánya, rossz meghirdetés, rossz szervezés, túl sok kérdés megvitatása, rossz levezetés stb.)
 • Legközelebbi hírlevelünkben adjunk hírt a gyűlésről.