Ifjúsági információs pult működtetése

A IKSZT Kézikönyv wikiből

Szerző: Vass Andrea

Az Ifjúsági információs pult része az Ifjúsági Információs Pontnak. Tulajdonképpen ez egy olyan pult, polc, asztal vagy épp újságállvány az Ifjúsági Információs Pontban, amelyre kitehetjük az ifjúság számára fontos nyomtatott ifjúsági információkat. Miután a szolgáltatás teljes mértékben beolvad az Ifjúsági Információs Pontba, tervezésére, adatszolgáltatására eredményességére a 5.2.3 pontban foglaltak az irányadóak. Ezért a továbbiakban a kézikönyv tematikájától eltérően az Információs Pultban elhelyezendő kiadványok típusait mutatjuk be.

Ahhoz, hogy munkának elláthassuk, azaz megfelelő információt szolgáltassunk a fiatalok számára, és a saját szakmai fejlődésünk érdekében is, szükséges ismernünk az ifjúsági információk formáit, lelőhelyeit.

Az ifjúsági információ formái

Az információ megjelenési formái: beszéd, írott vagy nyomtatott anyag, hírközlés, számítógépes adatbank, telekommunikációs, optikai adathordozó (CD, DVD, BR). Más megközelítésben: az információ megjelenési formája a dokumentum: olyan önálló szellemi termék, független információegység, melynek célja az információ közlése, a tudás átadása. Típusai: - szöveges, hang-, képi, multimédiás dokumentumok.

A fiatalok életkori sajátosságaival, közösségeivel, az ifjúsági munkával, ifjúságpolitikával foglalkozó tanulmányok, könyvek a társadalomtudományok címszó alatt lehetőek fel a könyvtárakban, könyvesboltokban, az oktatásügy, és a szociológia tárgyköröknél. A könyveknél szót kell ejtenünk a tankönyv jellegű, 2008-ban, az ÚISZ sorozat részeként megjelent Ifjúságügy: ifjúsági szakma, ifjúsági munka című kiadványról, mely átfogóan tárgyalja az ifjúságügyet.

Az ifjúsággal kapcsolatos kiadványokat a legszélesebb körben a MOBILITÁS könyvtára gyűjti, mely szakkönyvtár szerűen működik. A legfontosabb kiadványok:

  • Új Ifjúsági Szemle
  • ÚISZ Könyvek sorozata
  • Belvedere Meridionale
  • MOBILITÁS kiadványok