Könyvtári szolgáltatás

A IKSZT Kézikönyv wikiből


A feladatellátásra vonatkozó szakhatósági rendelkezés

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt köteles korlátozás és térítésmentesen működtetni a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtárat vagy nyilvános könyvtár szolgáltatását megrendelni, vagy - kizárólag abban az esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétől eltérő helyszínen nyilvános könyvtári ellátás elérhető - olvasósarkot működtetni [7. § (2) e)]

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási időszakonként (vagyis negyedévenként) legalább egy alkalommal könyvtári és információs szolgáltatások használatával, előnyeivel, lehetőségeivel, illetve a könyvtárban megtalálható szellemi - irodalmi, tudományos - értékek terjesztésével kapcsolatos tájékoztató programot, előadást, képzést, klubot, szakkört, tanfolyamot, valamint olvasókultúra fejlesztő programot szervezni. [7. § (11)] A feltételek teljesülése esetén, az előírt alkalmakon felül az adott szolgáltatásokat az ügyfél térítés ellenében is nyújthatja. [7. § (15)]

Nyilvános könyvtár működtetése

Mozgókönyvtári ellátás biztosítása

Olvasósarok működtetése