IKSZT Kézikönyv - Szolgáltató faluházak módszertani és minőségügyi kézikönyve

A IKSZT Kézikönyv wikiből
Hrod kgtk logo 100 2010.jpg
© HROD 2008-2023

Módszertani kézikönyvünk – az elmúlt évtizedek közművelődési innovációi, továbbá az IKSZT modell kialakításakor jó gyakorlatként figyelembe vett 30-40 helyi közösségi kezdeményezés, illetve a már működő, több mint 500 IKSZT típusú közösségi ház tapasztalatait is felhasználva – javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy egy-egy település aktív közössége miképpen tudja úgy kialakítani integrált közösségi és szolgáltató terének feladatit, szolgáltatásait és térszerkezetét, hogy az a helyi igényekre, szükségletekre reagálva, fenntartható módon szolgálja egy-egy település lakosságát. Kézikönyvünk egyrészt az integrált közösségi és szolgáltató terek modelljének elterjesztését, azok épületeinek felújítását, bővítését, korszerűsítését, a működés előkészítését és folytatását szolgálja, másrészt az intézkedésre vonatkozó szabályozás logikáját követi, a szaktárca 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete alapján.

A kézikönyv tartalma folyamatosan frissül, gazdagodik. A szerkesztés során szívesen építjük be az intézményekben dolgozó szakemberek, az ott működő közösségek, a fenntartók, támogatók, az érintett helyi és szélesebb körben dolgozó szakmai szervezetek javaslatait, jó gyakorlatait, melyeket az ikszt_kezikonyv@hrod.hu címen várunk. A hálózattal, az IKSZT-k működésével kapcsolatos híreket a http://www.ikszt.hu/ oldalon olvashatnak az érdeklődők. Az IKSZT-k közösségi oldalán, a http://facebook.com/ikszt címen pedig bárki megoszthatja a témával kapcsolatos híreit, építheti szakmai kapcsolatait.

A szerkesztő és a szerzők azzal a reménnyel indítják útra a kézikönyvet, hogy a leírtak - átfogó ismeretek mellett - elsősorban a napi munkában nyújtanak majd hasznos segítséget. Reméljük azt is, hogy munkánk csak alapja egy olyan, hosszú távú szerkesztő, fejlesztő munkának, melybe a széles szakmai közönség számos szereplője bekapcsolódik majd.


 1. Integrált közösségi és szolgáltató tér – a közösségi házak új modellje
 2. Miről szól, mire való a kézikönyv?
  1. Gyakorlati, módszertani segédlet
  2. Minőségügyi dokumentáció és útmutató
 3. Az IKSZT típusú közösségi ház
  1. Az épület és környezete
  2. Működés és szolgáltatások
  3. Közösségi erőforrásközpont
   1. A közösségi ház munkatársai, a működés, a szolgáltatások és a programok megvalósítói
   2. Partnerség, szakmai együttműködés
 4. Hogyan kezdjük? – Az IKSZT típusú közösségi ház tervezése
  1. Címpályázatban és a támogatási kérelemben kidolgozott szakmai program áttekintése
  2. Települési helyzetelemzés, igény- és szükségletfelmérés
  3. Térségi feladatmegosztás felmérése és tervezése
  4. Közszolgáltatások a településen
  5. A település társadalmi helyzete
  6. A helyi közösség és a közösségi tevékenység
   1. Közösségi felmérés
   2. Hogyan szervezzünk tagokat, hogyan vonjunk be embereket?
   3. Hogyan szervezzünk és vezessünk nyilvános gyűléseket?
 5. Az IKSZT típusú közösségi ház működtetése
  1. Ifjúságfejlesztési feladatok
   1. Ifjúsági közösségi programok szervezése
   2. Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése
   3. Ifjúsági információs pont működtetése
   4. Fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása
   5. Ifjúsági információs pult működtetése
  2. Közművelődési programok szervezése
  3. A lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
   1. Lakossági információszolgáltatás és tanácsadás
  4. Könyvtári szolgáltatás
   1. Nyilvános könyvtár működtetése
   2. Mozgókönyvtári ellátás biztosítása
   3. Olvasósarok működtetése
  5. Közösségi információs hozzáférési pont
  6. Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
  7. Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
  8. Tanítási időn túli tankör
  9. Gyermekfoglalkoztató, gyermekeket fejlesztő programok
  10. Egészségfejlesztési programok
  11. Foglalkoztatási információs pont
 6. Térszerkezet és infrastruktúra az IKSZT típusú közösségi házban
  1. Az IKSZT rendeletben rögzített épített és eszköz infrastruktúrája – Összefoglalás
   1. Helyiségek, terek
   2. Eszközök
  2. Gyakorlati megfontolások a közösségi házak terének és eszközparkjának kialakításához és használatához
   1. A beruházás előtt
   2. A beruházás alatt
   3. A beruházás után, azaz mikor már működik a közösségi házunk
 7. „Ház körüli munka” – Útmutatás a közösségi munka és a közösségi ház fejlesztéséhez
  1. Projekt vagy stratégia?
   1. Stratégiai tervezés folyamata
  2. Szervezeti fenntarthatóság – rugalmasság, irányíthatóság
  3. A működtetés tartópillérei
  4. Hogyan írjunk pályázatot?
   1. Pályázatíró vagy helyi emberek?
   2. Ha magad uram
   3. A helyiek bevonása
   4. Mire figyeljünk (még)?
 8. Mellékletek, szakmai segédletek
  1. Európai ifjúsági információs charta
  2. A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége szakmai–etikai kódexe
   1. Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda küldetése
   2. Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda célja
   3. Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda feladata
   4. Az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások alapelvei
   5. Az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások szintjei
   6. Ifjúsági információs és tanácsadó iroda
   7. Ifjúsági információs pont
   8. Ifjúsági Módszertani Központ
   9. Ajánlás
  3. Az IKSZT típusú közösségi házak szakmai munkája szempontjából fontos szervezetek, intézmények
   1. Minisztériumok, hivatalok
   2. Háttérintézmények, hálózatok, programirodák, programok
   3. Szakmai hálózatok, szervezetek
   4. Szakmai és pályázati információs portálok
  4. Tervezési, fejlesztési kisszótár
 9. A szerzőkről
Szerzők:
Balogh Melinda Fejes István Petőné Vizi Valéria
Beke Márton Herpainé Márkus Ágnes Pósfay Péter
Beke Pál † Luczek Sándor Ramháb Mária
D. Frank Mariann Mészáros Zsuzsanna Vass Andrea
Fabulya Edit Monostori Éva Wéber László
Szerkesztette:
Ditzendy Károly Arisztid
A tartalmat fejleszti: A kézikönyv eredeti változata a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízása alapján készült A kézikönyv szerkesztéséhez a Nemzeti Kulturális Alap támogatása is hozzájárult
Hrod kgtk logo 100 2010.jpg
Vkszi logo 180x80.png
Nka 260x80.png
© HROD 2008-2023 2010 2013